Support
Vita Pet Shop
081-985-3439
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ
ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ คือโมเลกุลโปรตีนขนาดเล็ก ทำหน้าที่ในการส่งต่อความสามารถในการตอบสองของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจากผู้ให้ที่มีภูมิคุ้มกันไปสู่ผู้รับที่ไม่มีภูมิคุ้มกัน แหล่งที่มาของทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ คือในนมน้ำเหลือง (Colostrum) ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และในไข่แดงของสัตว์ปีก จากการศึกษาทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ของสัตว์ถึงแม้จะแตกต่างสายพันธุ์กันก็จะมีทรานเฟอร์ แฟกเตอร์ที่เหมือนกัน จึงสามารถนำใช้ทดแทนกันได้ ในการเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกัน

จำนวนสินค้า: 1   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
เพิ่มเมื่อ: 21/05/2018
รายละเอียด: อาหารเสริมสกัดจากนมน้ำเหลืองแม่วัว ช่วยกระตุ้นภูมิเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ทำงานดีขึ้น
1,750.00 บาท
ค่าขนส่ง: 40.00 บาท

1