Support
Vita Pet Shop
081-985-3439
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

โรคขี้เรื้อนแห้ง

petrattana.t@gmail.com | 29-01-2561 | เปิดดู 572 | ความคิดเห็น 0

โรคขี้เรื้อนแห้ง

โรคขี้เรื้อนแห้ง เป็นโรคติดต่อที่มีสาเหตุมาจากตัวไร โดยมีอาการคันแบบเฉียบพลันและรุนแรง สามารถพบได้ในสุนัขทั่วไปที่เป็นสุนัขในท้องถิ่น แต่พบไม่บ่อยนักในแมว ในประเทศไทยสามารถพบโรคขี้เรื้อนแห้งได้บ่อยเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเกิดโรค

อาการของโรคขี้เรื้อนแห้ง มักพบว่าสุนัขจะมีอาการคัน และเกามาก มีอาการขนร่วงเพิ่มมากขึ้นบริเวณหลังด้านบนลำตัวและฝ่าเท้าของสุนัข การกระจายตัวของโรคมักพบเกิดบริเวณที่มีขนน้อย เช่น รอบดวงตา ใบหู บริเวณข้อ  ข้อศอก และด้านล่างของลำตัว

การตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคขี้เรื้อนแห้ง สามารถทำได้เมื่อตรวจพบตัวไร ไข่ หรือมูลของไร โดยกล้องจุลทรรศน์ ในบางครั้งอาจตรวจไม่พบตัวไรแต่ก็ไม่ควรทิ้งประเด็นโรคขี้เรื้อนแห้ง  นอกจากนี้ยังสามารถวินิจฉัยได้จากหลักฐานอื่นๆ เช่น ประวัติ อาการ อาการคัน การเกา

การรักษาสามารถใช้ยา Amitraz ความเข้นข้น 0.025%-0.03% อาบหรือแช่ 1-2 สัปดาห์ประมาณ 4-6 ครั้ง แต่ไม่ควรใช้ในสุนัขพัธุ์เล็กหรือสุนัขชิวาวา หรือ ใช้ Fibronil spray ขนาด 3 mg. พ่นที่บริเวณผิวหนัง ซึ่งสามารถใช้ได้ดีในสุนัขที่ยังแสดงอาการไม่มาก

ความคิดเห็น

วันที่: 21-09-2020

แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0