Support
Vita Pet Shop
081-985-3439
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ภาวะต้อกระจกในสุนัข

petrattana.t@gmail.com | 23-09-2560 | เปิดดู 477 | ความคิดเห็น 0

 ภาวะต้อกระจกในสุนัข

             ต้อกระจกในสุนัขเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้ทุกช่วงอายุของสุนัข  และสามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งของแก้วตา  โดยตำแหน่งของการเกิดต้อกระจกนั้นสามารถที่จะบอกความรุนแรงของต้อได้ โดยทั่วๆไปจะจำแนกระยะของต้อกระจกได้จากสาเหตุของการเกิดต้อและระดับความขุ่นของเลนส์ตา 

1. ระยะที่เราพบความขุ่นของเลนส์ตาน้อยกว่า 15%  การสะท้อนของชั้นเนื้อเยื่อสะท้อน(tapetum) ถูกบดบังเพียงเล็กน้อย การมองเห็นยังคงปกติ

ระยะนี้เรียก Incipient

2. ระยะที่พบความขุ่นของเลนส์ตา 15-99%  และการสะท้อนของชั้นเนื้อเยื่อสะท้อนยังมีอยู่ขึ้นกับระดับความขุ่นของเลนส์ตา การมองเห็นอาจมองไม่เห็นบางส่วนหรือทั้งหมด ระยะนี้เรียก Immuture

3.  ระยะพบความขุ่นของเลนส์ตา 100%  ไม่พบการสะท้อนจากส่วน tapetum แต่ยังพบ reflex ของรูม่านตาต่อแสงได้ หากจอประสาทตายังคงทำงานได้ ระยะนี้เรียกว่า Mature

4. ระยะที่มีการสลายและดูดกลับของเลนส์แก้วตา พบการหดตัวของ anterior lens capsule พร้อมกับจุดขาวทึบแสง ระยะนี้เรียกว่า Hypermature

5. ระยะนี้เกิดการดูดสลายและเหลวตัวตกตะกอนของเลนส์ตาส่วน cortex ซึ่งอาจทำให้การมองเห็นกลับมา ระยะนี้เรียกว่า Morgagnian

สาเหตุการเกิดต้อกระจก มีได้หลายสาเหตุ หากเกิดจากพันธุกรรมไม่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกมาเกี่ยวข้อง โดยมากมักจะเกิดทั้ง 2 ข้างแบบสมมาตรกัน และการเกิดต้อกระจกยังสามารถเกิดได้จากปัจจัยภายนอก และภาวะโรคอื่นๆที่เกิดภายในร่างกายหรือเกิดกับดวงตา ดังนี้

- ต้อกระจกจากการที่สุนัขมีอายุมากขึ้น เช่นเดียวกับคนเมื่ออายุมากขึ้นจะพบการพัฒนาของต้อกระจก ลักษณะและรูปแบบไม่ชัดเจน

- ต้อกระจกจากการเกิดอุบัติ้หตุที่ของมีคมทิ่มทะลุลูกตาทำให้เกิดการอักเสบรุนแรง เช่น การถูกกิ่งไม่เกี่ยวแทงดวงตา ทำให้เกิดการฉีกขาดของ  anterior lens capsule ส่งผลให้เกิดการอักเสบรุนแรง หรือเกิดการอักเสบหลังจากการที่ดวงตากระทบกระแทกวัตถุไม่มีคม สามารถโน้มนำให้เกิดต้อกระจกได้

- ต้อกระจกจากการที่สุนัขมีภาวะเบาหวาน เป็นสาเหตุการเกิดต้อกระจกอันดับ 2 ที่พบในสุนัข เกิดเมื่อภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสุนัขสูง sorbital เกิดการสะสมในเลนส์ตา จังมีการดีงน้ำเข้ามาตามแรงดันอออสโมติกทำให้รบกวน lens fiber โดยทั่วไปร้อยละ 75 ของสุนัขที่ตรวจพบโรคเบาหวานจะเกืดต้อกระจกหลังจากนั้นประมาณ 6-12 เดือน

- ดวงตาได้รับรังสีจากการฉายรังสี ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังได้รับรังสี6-12เดือน 

ความคิดเห็น

วันที่: 24-09-2020

พิมพ์อักขระที่คุณเห็นในภาพด้านล่าง
ตัวอักษรเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่็ได้
แสดงความคิดเห็น
All Comments: 0 Pages: 1/0